Prague Dessert Company s.r.o.
Na bělidle 30/310, Praha 5 Smíchov, 150 00
IČO: 27616487

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prague Dessert Company s.r.o.  nakládá s vašimi osobními údaji v  souladu s platností GDPR (General Data Protection Regulation/Obecné nařízení o ochraně údajů), které od 25.5.2018 nahrazuje zákon č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů.

Za osobní údaje v souvislosti s webem ubileholva.eu považujeme údaje vyplněné v rezervačním formuláři: tj. jméno, příjmení, číslo telefonu a emailová adresa. 

Po vyplnění rezervačního formuláře bude objednávka vaší rezervace zaslána na email společnosti, kde se vaše vyplněné údaje zobrazí.

Prague Dessert Company s.r.o. tyto údaje použije jen za účelem komunikace s vámi, která se týká vaší rezervace.

Vaše údaje budou uchovány jen v elektronické podobě, nebudou předány žádní třetí straně a budou po ukončení komunikace ohledně rezervace neprodleně vymazány.

25. května 2018

12% pivo z tanku
V naší starosmíchovské pivnici točíme tankové pivo Staropramen 12%. Díky preciznímu a pravidelnému čištění všech součástí od tanku až po kohoutek pípy jsme se stali držiteli prestižního Certifikátu za nejlepší kvalitu výčepu.
Část spotu Staropramenu se natáčela U bílého lva!